Article

Przewodnik “Kierunek Polska” – Szlak Żydowski, Wioski tematyczne

I wrote texts to two chapters of the guidebook “Kierunek Polska” (Direction Poland) published by Burdamedia for the Ministry of Development of Poland.