Article

National Geographic Traveler / Poland

Poland to wioska leżąca na wyspie Kiritimati należącej do państwa Kiribati.

Ma 400 mieszkańców, którzy poruszają się głównie pieszo i łodziami, a w menu mają papaje, kokosy i ryby złowione w Zatoce św. Stanisława. W wiosce stoi samotny kościół, także imienia św. Stanisława, co jest pamiątką po pewnym wydarzeniu.

Na przełomie XIX i XX w. (podobno) przybył tu Stanisław Pełczyński, który miał być właścicielem plantacji kokosowych i jest uznany za legendarnego założyciela wioski. „Podobno” – bo o historii Poland trudno powiedzieć coś pewnego, a inne źródła sugerują, że wioskę założono około 1916 r., czyli kiedy (być może) odwiedził wyspę inny Polak, antropolog Bronisław Malinowski, w trakcie podróży na Trobriandy.

Jedno jest pewne: styl życia mieszkańców nie zmienił się od lat. Mężczyźni zajmują się rybołówstwem, dzieci zbierają kokosy, z których wybiera się miąższ i suszy lub produkuje cenny olejek (specjalność tutejszych kobiet).

Wszyscy mają jednak podobne zmartwienie – według przewidywań koralowe wyspy tworzące państwo Kiribati do końca obecnego stulecia znikną pod wodą z powodu podnoszenia się światowego poziomu oceanów.