Article

Photographer is one of many – exhibition in Lwowska 3 Warsaw

Fotografia, a zwłaszcza fotografia komercyjna, zasadza się zazwyczaj na paradoksie: na jednej szali waży się kreatywność, na drugiej – liczne niekiedy kompromisy wynikające z budżetu produkcyjnego czy briefu. W efekcie „fotograf jest jednym z wielu współtwórców większej całości, wymienianym obok stylistów, autorów fryzur, manikiuru, producentów, modelek i modeli, z drugiej zaś –niezależnym, lub walczącym o niezależność artystą świadomie i konsekwentnie realizującym własne zamierzenia.”
Wystawa „Fotograf jest jednym z wielu” prezentuje wybrane projekty, także wcześniej niepublikowane, czterech fotografów – Pawła Fabjańskiego, Karola Grygoruka, Jacka Kołodziejskiego i Łukasza Ziętka – zrzeszonych w warszawskiej agencji SHOOTME.

W czterech różnych światach pojawiają się te same pytania: Na ile innowacyjność i swoboda wyrażania myśli artystycznej jest krępowana przez realia rzeczywistości rynkowej? Czy artysta może wpleść swoje indywidualne strategie intelektualne i twórcze w działania realizowane na zamówienie? Czy obraz wykreowany na zlecenie może być tożsamy z tym, który powstał w wyniku strategii znanych ze świata sztuki?

Czy artysta nie przeczy sam sobie działając w dwóch światach: komercji i sztuki?